privacyverklaring

Privacyverklaring BC De Tunnel te Heinenoord

BC De Tunnel legt verschillende persoonsgegevens van u vast. Hierbij maakt het verschil of u een lid bent van BC De Tunnel, of dat u als bezoeker onze site bezoekt.

U bezoekt onze site

Bezoekt u onze site? Ook als u niet lid bent van onze club? In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens.

– BC De Tunnel maakt géén gebruik van cookies of vergelijkbare technieken voor de website. Zo plaatsen wij geen analytische cookies om uw gedrag na te gaan, of marketing of tracking cookies. Ook worden er geen cookies van derden geplaatst zodat deze partijen gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, noch voor social media-netwerken. Bij bezoek aan onze site zullen wij u daarom niet vragen om cookies te accepteren.
– Deelt u informatie met BC De Tunnel via onze Facebookpagina, Whats’sApp, Instagram, Twitter etc.? Dan vallen deze gegevens niet onder de invloedsfeer van BC De Tunnel. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor deze informatie en gegevens.

Contactformulier

– Naam, e-mailadres

Wanneer u het algemene contactformulier invult worden uw ingevulde gegevens gebruikt om een directe email te sturen naar bcdetunnel@outlook.com. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw vraag of bericht. Uw gegevens worden hierbij verder NIET opgeslagen en bewaard anders dan in onze e-mail inbox en eventueel persoonlijke adressenbestand. Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Bij evenementen en activiteiten

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Bent u of is uw kind lid van BC De Tunnel?

In dat geval geldt onderstaande informatie met betrekking tot het vastleggen van uw persoonsgegevens voor u:

Doeleinden

BC De Tunnel hanteert de volgende doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

1. Voor het beheer van onze ledenadministratie en het aangaan van een nieuw lidmaatschap

Voor dit doel leggen wij de volgende gegevens van u vast:

– uw naam, adres en woonplaats
– uw e-mail adres
– uw telefoonnummer
– uw geboortedatum
– of u competitiespeler bent of niet
– de startdatum van uw lidmaatschap
– eventuele schriftelijke toestemming voor het gebruik van herkenbare foto’s en video’s in communicatiemiddelen. Heeft u schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van herkenbare foto’s en video’s? En wilt u deze toestemming intrekken? Dat is geen probleem. U geeft dit schriftelijk aan bij het secretariaat en dit wordt direct verwerkt. Eventuele foto’s en video’s die op dat moment gebruikt worden, worden door ons verwijderd.
– uw eventuele afmelding voor de ontvangst van e-mails van BC De Tunnel

Is het lid een kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan onderhouden wij contact met de ouder(s) of verzorger(s).
In dit geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– uw naam, adres en woonplaats
– uw e-mail adres
– uw telefoonnummer

2. Voor het versturen van informatieve e-mails

Voor dit doel gebruiken wij de volgende gegevens van u:

– uw e-mail adres

Wilt u liever geen e-mails van BC De Tunnel ontvangen? Dan kunt u dit kenbaar maken bij ons secretariaat. Wij halen u in dat geval van de mailinglijst af. U kunt het altijd weer aan ons doorgeven als u wel weer mails van BC De Tunnel wilt ontvangen. Het is echter niet mogelijk om u af te melden voor mails die nodig zijn voor een juiste uitvoer van de lidmaatschapsovereenkomst. U kunt hierbij denken aan het betalen van contributie, betalingsachterstanden of informatie rondom de competitie als u competitie speelt.

3. Bewaartermijn

Voor het vastleggen van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

– U bent lid. Wij leggen uw persoonsgegevens vast zolang u lid bent.

– U heeft uw lidmaatschap opgezegd. In dit geval gelden er 2 verschillende termijnen:
– Uw persoonsgegevens worden tot een termijn van 2 jaar na beëindiging van uw lidmaatschap bewaard.
– Gaat het om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving moeten bewaren? Dan hanteren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.

De termijn van 7 jaar geldt voor de volgende persoonsgegevens:

– Naam
– Geboortedatum
– Type lid (pupil, junior, senior)
– Hoogte contributie
– Betaaldatum
– Hoogte van het bedrag dat betaald is

4. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zijn heel strikt in het bewaren van uw persoonsgegevens. Wij delen deze dan ook niet met derden. Wij maken hierop alleen een uitzondering in de volgende gevallen:

– Bent u lid van onze club? Dan kunnen gegevens hooguit verstrekt worden aan overheden of instellingen in verband met te verkrijgen subsidies.

– Bent u vrijwilliger? Indien nodig voor de correcte uitvoer van vrijwilligerswerkzaamheden, verstrekt het bestuur van BC De Tunnel mogelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en geboortedatum aan vrijwilligers. Vrijwilligers zullen hier zorgvuldig mee omgaan en deze gegevens alleen gebruiken voor de correcte uitvoer van de vrijwilligerswerkzaamheden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het regelen van zaken rondom de competitie, toernooien, teamcaptains van competitieteams en de kascontrolecommissie. Het bestuur verstrekt deze beperkte persoonsgegevens aan de vrijwilligers. Vrijwilligers buiten het bestuur zullen nooit toegang hebben tot uw veilig opgeslagen persoonsgegevens.

5. U kunt uw persoonsgegevens altijd inzien

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. In de volgende gevallen is het laten verwijderen van persoonsgegevens helaas niet mogelijk:

– Als het gaat om persoonsgegevens die wij op basis van de fiscale wetgeving 7 jaar moeten bewaren.

– Als het gaat om persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de juiste uitvoer van uw lidmaatschapsovereenkomst. Wilt u toch dat deze persoonsgegevens verwijderd worden? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om uw lidmaatschap te beëindigen.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dan kunt u dit verzoek indienen bij het secretariaat.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Speelt u mee in de Hoeksche Waard competie?

Dan verstrekken wij uw contactgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en email adres) aan hoekschewaardcompetitie.nl. Zij verzamelen geen persoonlijke adresgegevens. Bij hoekschewaardcompetitie.nl worden slechts de adresgegevens van De Tunnel en haar speellocatie bewaard. De HWC organisatie verzamelt de betreffende gegevens alleen voor de uitvoer van de Hoeksche Waard Competitie. De persoonsgegevens worden niet commercieel gebruikt.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Neemt u dan contact op met het secretariaat.

<terug naar homepage>